ВЕБ-CАЙТТЫ ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ

Бұл сайтта орналасқан ақпараттар тек таныстыру мақсатында ұсынылған. “SB Capital”(Эс Би капитал)ЖШС осы ұсынылган ақпараттардың жаңарып тұруына бар күшін салуда, алайда, техникалық себептерге байланысты олардың уақытылы жаңартылуы кешігуі мүмкін. Осыған орай бұл сайтта орналасқан ақпараттарды “SB Capital”(Эс Би капитал)ЖШС алдынала жазбаша түрде растауынсыз колданылмауы тиіс. Жазбаша түрде расталмаған ақпаратты колданғанның нәтижесінде туындған мәселелерге “SB Capital”(Эс Би капитал)ЖШС жауапкершілік алмайды.


©  SB Capital тіркелген сауда белгісі болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалады.


©  SkyBridge Invest тіркелген сауда белгісі болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалады.


©  IQSolutions тіркелген сауда белгісі болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалады.